<div align="center"> <h1>Strona Lubelskiego Klubu Sportów Walki DAN</h1> <h3>Taekwondo &amp;amp;amp;quot;DAN&amp;amp;amp;quot;</h3> <p>taekwondo, taekwon-do, hapkido, swidnik,ETF, WTF, GTF, TI</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.taekwondo.civ.pl" rel="nofollow">http://www.taekwondo.civ.pl</a></p> </div>